Dofinansowanie Projektu Poddziałanie 1.6.2

Dofinansowanie Projektu Poddziałanie 1.6.2

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „POLIMER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Innowacja procesowa w firmie POLIMER z Solca Kujawskiego poprzez zakup maszyny do termoformowania próżniowego”.

Cel: Wdrożenie innowacyjnej technologii termoformowania poprzez zakup unikalnej maszyny do formowania próżniowego.

Opis przedsięwzięcia:

W ramach projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej, Spółka zamierza zrealizować projekt, w którym do działalności firmy zostanie wdrożona innowacja procesowa poprzez zakup środka trwałego – maszyny do termoformowania próżniowego. Spowoduje to zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego w firmie przede wszystkim poprzez zautomatyzowanie kontroli procesu, w tym podawania materiałów i odbioru półproduktów.

Dzięki temu, do produkcji zostanie też wdrożony innowacyjny produkt – dach do kampera. Będą mogły być również oferowane inne produkty wielkogabarytowe (dla branży motoryzacyjnej, maszyn rolniczych czy pojazdów specjalnych).

Projekt osiągnie następujące wskaźniki:

Wskaźniki produktu:

 • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) – 1 przedsiębiorstwo
 • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2) – 1 przedsiębiorstwo
 • Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie ekoinnowacji – 1 szt.
 • Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6) – 1.448.344,60 zł
 • Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku (Cl 28) – 1 przedsiębiorstwo

Wskaźniki rezultatu:

 • Liczba wprowadzonych innowacji produktowych – 1 szt.
 • Liczba wprowadzonych innowacji procesowych – 1 szt.
 • Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI8) – 1 EPC
 • Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów / usług –
  9.000.000,00 zł

Wartość projektu: 1.948.344,60 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 500 000,00 zł