Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 03.04.00 – Dotacja na Kapitał Obrotowy

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 03.04.00 – Dotacja na Kapitał Obrotowy

Projekt pn. „Dotacja na kapitał obrotowy dla  P.P.H.U. Polimer sp. z o.o.

Cel projektu:   Zapewnienia  płynności finansowej  oraz  wsparcie bieżącej działalności w związku z  trudnościami finansowymi , które wystąpiły  wskutek epidemii COVID-19

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Program operacyjny

POIR.00.00.00.Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś piorytetowa

POIR.03.00.00  Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie  

POIR.03.04.00 Dotacje na Kapitał Obrotowy

Wartość projektu: 254 640,39  zł

Wartość dofinansowania projektu: 254 640,39  zł

Okres realizacji: 01.07.2020 r.- 30.09.2020 r.