Jakość

POLITYKA JAKOŚCI

Jako uznany producent na rynku Tworzyw Sztucznych dbamy o partnerskie i stabilne relacje
z klientami, pracując nie tylko dla nich, ale przede wszystkim z nimi. Naszym Celem jest dostarczanie klientom produktów zapewniających solidność i profesjonalizm wykonania oraz kompleksowa realizacja projektów w ramach naszych technologii i kooperacji.

NASZYM PODSTAWOWYM CELEM JEST ZASPOKAJANIE POTRZEB I OCZEKIWAŃ KLIENTÓW
W ZAKRESIE PRODUKOWANYCH PRZEZ NAS WYROBÓW ORAZ ZYSKANIE PRZEWAGI RYNKOWEJ POPRZEZ CIĄGŁE DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA, PROCESÓW ORAZ STOSOWANEJ TECHNOLOGII.

Powyższe cele realizujemy poprzez:

 Kreowanie pozytywnego wizerunku firmy oraz dbałość o wysoką jakość wytwarzanych wyrobów,

 Zwiększanie satysfakcji klientów poprzez stałe śledzenie ich potrzeb i oczekiwań oraz wdrażanie najlepszych sposobów ich spełnienia w zakładanych ramach czasowych,

 Podejmowanie nowych wyzwań i realizacja projektów pozwalających doskonalić procesy, wyroby, oprzyrządowanie i personel,

 Stosowanie nowoczesnych i sprawdzonych technologii oraz ciągłe doskonalenie parku maszynowego i warunków wytwarzania wyrobów z laminatów oraz metodą termoformowania,

 Edukację i ciągłe doskonalenie pracowników firmy w zakresie zapewnienia jakości wyrobów i ochrony środowiska,

 Budowanie pozytywnej atmosfery i zapewnienie bezpiecznych warunków pracy, tworzenie warunków dla indywidualnej odpowiedzialności za jakość wyrobu,

 Ciągłe doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością oraz spełnienie wymagań na wszystkich etapach procesu wdrażania, produkcji i kontroli.

 

Gwarancją osiągnięcia powyższych celów jest wdrożony, utrzymywany i nieustannie doskonalony System Zarządzania Jakością oparty o normę EN ISO 9001:2015.

Solec Kujawski, 8.12.2015

Certyfikat ISO 9001 PLCertyfikat ISO 9001 engCertyfikat ISO 9001 de