Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy

Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image.png

Realizując projekt Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, zachęcamy do wzięcia udziału i przedstawienia oferty zgodnie z zapytaniem i formularzem ofertowym z załącznika.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest stworzenie projektu i prototypu innowacyjnego, modułowego stanowiska do obróbki specjalistycznej, w którego skład wchodzi:

  • Moduł stanowiska do obróbki specjalistycznej
  • Moduł instalacji odpylania
  • Moduł cyfryzacji zapisów operatora zgodnych z wymaganiami IATF 16949:2016
  1. Termin składania ofert – 20 listopad 2019 r.
  2. Termin realizacji zamówienia – 2 marca 2020 r.

 

Załącznik z zapytaniem ofertowym 1/VB/POLIMER/2019 należy pobrać, klikając w ponizsze hiperłącze:

Zapytanie-ofertowe-Polimer POBIERZ

Ogłaszamy rozstrzygnięcie zapytania ofertowego. Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie 01/VB/POLIMER/2019 można pobrać, klikając w hiperłącze:

Protokół-z-postępowania POBIERZ

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-1.png