Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 1.1.1.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 1.1.1.

Projekt pn. „Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad opracowaniem konstrukcji dachowej do samochodów typu campero-van w technologii twin-sheet z opcjonalnych wykorzystaniem przezroczystych tworzyw sztucznych” zakłada przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad nowym na skalę globalną dachu do samochodów typu campero-van wytwarzanych w oparciu o całkowicie nową technologię termoformowania z dwóch płyt termoplastycznych (twin-sheet).

Efektem prac będzie uruchomienie produkcji i wprowadzenie na rynek nowego dachu do samochodów typu campero-van w technologii twin-sheet.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka, www.ncbr.gov.pl

Wartość projektu: 3 669 939,79 zł

Wartość dofinansowania projektu: 2 597 139,97 zł

Okres realizacji: 01.10.2020 r.- 31.03.2022 r.